RODO

Szanowni Państwo, Firma Notec-System s.c. informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych. W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje o przetwarzanych danych osobowych w firmie Notec-System s.c.:

Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez firmę Notec-System sc wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

Cele przetwarzania: obsługa transakcji sprzedaży, informacyjny, marketing, prowadzenie działań promocyjnych. Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, czyli m.in. opracowania dedykowanej oferty najbardziej dopasowanej do danej grupy klientów. Do analizy danych mogą zostać użyte takie informacje jak: historia sprzedaży, zapytań, preferencje. W każdej chwili mają Państwo prawo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą Notec-System s.c. Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.

Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy Notec-System sc oraz w celu realizacji zamówień. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.

Dodatkowo przysługuje prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Notec-System sc Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z nami w następujący sposób: - za pośrednictwem poczty e-mail na notecsystem@gmail.com w temacie wpisując RODO.

Pozdrawiam

Edyta Pac-Tatko

Notec-System s.c.