Cegły perlitowe

Wyroby izolacyjne perlitowe LPC

Stanowią grupę wyrobów niewypalanych na wiązaniu hydraulicznym. Wyroby w gatunku LPC-4, LPC-6 należy stosować wyłącznie jako wartwę izolacyjną. Mogą pracować w obmurzu z wyrobami wypalanymi.

Parametry
Jednostka
LPC-4
LPC-6
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
1,5
2,0
Gęstość pozorna
g/cm3
0,45-0,55
0,65-0,70
Temp. stosowania
oC
800
900
Przewodność cieplna w temperaturze średniej*:

800oC

900oC

W/mK

0,22

0,25
Zawartość*:

AI2O3

SiO2

%

10,0

13,0

49,0
51,0

*własności orientacyjne nie ujęte w normie

 

Dodaj komentarz