Cegły wysokoglinowe

Cegły wysokoglinowe – wyroby wysokoglinowe

Wyroby wysokoglinowe zawierają od 50 do 90% AI2O3 i w większości wytwarzane są z mas sypkich. W miarę wzrostu zawartości tlenku glinu wzrasta przede wszystkim ogniotrwałość pod obciążeniem, a więc również maksymalna temperatura pracy wyrobów. Wyroby wysokoglinowe dzięki swym własnościom znalazły duże zastosowanie do urządzeń cieplnych pracujących w temperaturach 1450-1650oC.

Parametry
Jednostka
Gatunek Al 60
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
30
Porowatość otwarta
%
24
Ogniotrwałość pod obciążeniem T0,6
oC
1520
Zawartość AI2O3
%
60

Dodaj komentarz