Izolacyjna JM

Izolacyjne cegły ogniotrwałe JM

Posiadamy pięć gatunków izolacyjnych cegieł ogniotrwałych o granicznych temperaturach wykorzystania od 1260 oC do 1760 oC. Każdy z gatunków wytwarzany jest zgodnie z określonymi wymogami termicznymi i fizycznymi.

Cegły ogniotrwałe JM wykonane są z glin ogniotrwałych o wysokiej czystości, ze stopniowo wzrastającym udziałem tlenku glinu dla produktów  przeznaczonych do wykorzystania w wyższych temperaturach, oraz starannie nasycane wypełniaczem organicznym, który wypala się podczas procesu produkcji dając jednolitą kontrolowaną strukturą porowatą. Dla uzyskania wymaganych tolerancji, wszystkie sześć ścian każdej cegły są obrabiane mechanicznie.
Posiadamy również szeroką gamę zapraw murarskich odpowiednich dla różnych gatunków cegieł.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Zalecane do wykorzystania jako pierwsza warstwa wyłożenia ogniotrwałego lub jako tylna izolacja za innymi wyłożeniami ogniotrwałymi w paleniskach, piecach do wypalania, kanałach ogniowych, rafinacyjnych komorach i piecach grzewczych, regeneratorach, wytwórniach i magistralach gazu, piecach wgłębnych, piecach wyżarzania odprężającego, komorach reaktorów i podobnych wysokotemperaturowych urządzeniach przemysłowych.

Izolacyjne cegły ogniotrwałe

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA od 1260 oC do 1760 oC

MAKSYMALNA STAŁA TEMPERATURA WYKORZYSTANIA
Maksymalna stała temperatura wykorzystania zależy od zastosowania.

Właściwości:

  • Niskie przewodnictwo termiczne
    Dobra izolacja termiczna, umożliwia wykorzystanie konstrukcji o cienkich ścianach.
  • Niska akumulacja ciepła
    Z uwagi na niewielką wagę i niską przewodność termiczną, cegły JM absorbują minimalną ilość ciepła, umożliwiając znaczne oszczędności energii w piecach pracujących cyklicznie.
  • Czystość
    Bardzo niska zawartość żelaza i alkalii nadaje wysoką ogniotrwałość, natomiast wysoka zawartość tlenku glinowego przyczynia się do stabilności w atmosferze redukcyjnej.
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie w wysokich temperaturach.

izloacyjne-cegly-jm

 

 

 

 

Oprócz cegieł w standardowym wymiarze, cegły JM są dostępne w specjalnych kształtach obrabianych wstępnie. Prefabrykaty bardzo dużych rozmiarów uzyskiwane są poprzez łączenie zaprawą murarską dwóch lub więcej płyt JM, a szczególnie duże rozmiary płyt umożliwiaj uzyskanie jak najmniejszej ilości łączonych części i spoin w produkcie końcowym.

Główne właściwości izolacyjnych cegieł ogniotrwałych JM:

JM 23 JM 26 JM 28 JM 30 JM 32
klasyfikacja wg ISO 2245 1250.5L 1400.8L 1500.9L 1601.0L 1701.2L
temperatury klasyfikacyjna IFB °C °C 1260 1430 1540 1650 1760
Właściwości mierzone w warunkach otoczenia (23°C/50% RH)
Gęstość (ASTM C-134-84) kg/m3 480 800 890 1020 1250
Wytrzymałość na zginanie (ASTM C-93-84) MPa 1.0 1.5 1.8 2.1 2.1
Wytrzymałość na ściskanie na zimno
(ASTM C-93-84)
MPa 1.2 1.6 2.1 2.2 3.5
Parametry w wysokich temperaturach– Stały skurcz liniowy (ASTM C-210) po 24 godzinach w temperaturach:
1230°C % 0.2
1400°C % 0.1
1510°C % 0.4
1620°C % 0.8
1730°C % 0.6
– Odwracalna termiczna rozszerzalność liniowa(max) % 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1
– Wytrzymałość pod obciążeniem termicznym % deformacja po 90 min (ASTM C-16)
1100°C w 0.034 MPa (5psi) % 0.1
1260°C w 0.069 MPa (10psi) % 0.2 0.1
1320°C w 0.069 MPa (10psi) % 0.2 0.1
1370°C w 0.069 MPa (10psi) % 0.5 0.2
– Przewodność cieplna (ASTM C-182) w przeciętnych temperaturach:
400°C W/m.K 0.12 0.25 0.30 0.38 0.49
600°C W/m.K 0.14 0.27 0.32 0.39 0.50
800°C W/m.K 0.17 0.30 0.34 0.40 0.51
1000°C W/m.K 0.19 0.33 0.36 0.41 0.53
1200°C W/m.K 0.35 0.38 0.42 0.56
1400°C W/m.K 0.60
– Ciepło właściwe w 1000°C kJ/kg.K 1.05 1.10 1.10 1.10 1.10
– Skład chemiczny (śl = ilości śladowe)
Al2O3 % 37.0 58.0 67.1 73.4 77.0
SiO2 % 44.4 39.1 31.0 25.1 21.5
Fe2O3 % 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3
TiO2 % 1.2 0.1 0.1 0.1 śl
CaO % 15.2 0.1 0.1 śl śl
MgO % 0.3 0.2 0.1 śl 0.1
Na2O + K2O % 1.1 1.7 0.9 0.9 0.9