Zaprawa i beton ogniotrwały

Zaprawy szamotowe

Zaprawa szamotowa – mieszanka gliny ogniotrwałej i szamotu w proporcji 30:70

Uziarnienie 0-2 mm

Zastosowanie: do łączenia wyrobów szamotowych spoina do 3 mm.
Spieka się w temperaturze od 900 oC.

W zastosowaniu domowym dodawać cementu portlandzkiego lub szkła wodnego celem związania w niższych temperaturach

Zaprawa szamotowa ZSZ 1/III

Opakowania:

 • wiaderka 3,5 kg
 • wiaderka 5,0 kg
 • wiaderka 6,0 kg
 • wiaderka 10,0 kg
 • wiaderka 12,0 kg
 • worki 5 kg
 • worki 10 kg
 • worki 25 kg

Zaprawy szamotowe  – tradycyjne (ZSZ 1/III) na wiązaniu ceramicznym

zaprawy-szamotowe

 

 

 

 

 

 

Betony ogniotrwałe

Betony ogniotrwałe są tworzywami ogniotrwałymi niewypalanymi. W skład betonów wchodzą wypełniacze ogniotrwałe o odpowiednim uziarnieniu oraz cement glinowy. Zastępują one z powodzeniem ogniotrwałe wyroby wypalane.

Betony glinokrzemianowe znajdują zastosowanie w:

 • hutnictwie żelaza – piece grzewcze, elementy nagrzewnic,
 • hutnictwie metali nieżelaznych – piece spiekalnicze, kadzie metalurgiczne
 • przemyśle ceramicznym – piece komorowe, piece kręgowe, piece tunelowe, kanały spalinowe
 • przemyśle cementowym – chłodniki, strefa kalcynacji i chłodzenia
 • przemyśle energetycznym – paleniska kotłów, piece gazownicze, suszarnie
 • przemyśle chemicznym – piece obrotowe, piece katalityczne i inne

Betony ogniotrwałe – prefabrykaty:

Parametry Jednostka
Gatunek
125 135 140 145 150 160
Ogniotrwałość zwykła
sP
145 154 167 171 173 175
Zawartość AI2O3
%
29 35 41 50 70 85
Wytrzymałość na ściskanie prefabrykatów:- po wysuszeniu w 110oC

– wypalanych w max temp. pracy (czas wygrzewania 5h)

MPa

 

25

 

30

15
20
Skurczliwość lub rozszerzalność liniowa w max temp.
%
+/- 1,5
Maksymalna temp. pracy
oC
1250 1350 1400 1450 1500 1600
Przewodność cieplna w temp.

800oC

1000oC

W/mK

 

0,81

 

1,0

 

1,22

 

1,74

0,93
1,15
1,39
2,06