Utwardzacz

utwardzaczZabezpiecza on również w pewnym zakresie wsad piecowy przed osypywaniem się nań pyłu z włókien. Utwardzacz można nakładać przy pomocy wałków malarskich, pędzli oraz pistoletem ze sprężonym powietrzem.

  Średnie zużycie U-2 wynosi ok.1,5 kg/m. Zależne jest to od wymaganego stopnia związania włókien.

 Utwardzacz można rozcieńczać z wodą. Wymurówkę pokrytą utwardzaczem można poddać od razu działaniu wysokiej temperatury, bez konieczności suszenia wstępnego.