Ceraboard

Płyty z włókna ceramicznego

Ceraboard ™ jest płytą wykonaną z włókien ogniotrwałych, dostarczaną w panelach o standardowej grubości wykonanych z nawilżonej masy włókien ogniotrwałych i spoiw o niewielkiej zawartości organicznej.

Połączenie różnych włókien ogniotrwałych oraz spoiw organicznych i nieorganicznych w różnych proporcjach, umożliwia dobranie płyt do wykorzystania w zróżnicowanych temperaturach. Gazy mogące powstać w niektórych typach urządzeń cieplnych podczas wypalania spoiw, wydobywają się na powierzchnię płyty w krótkim czasie i dzięki temu są łatwe do usunięcia.

Sztywne płyty z włókien ogniotrwałych.

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA:
Ceraboard 100: 1260°C
Ceraboard 115: 1400°C

Maksymalna temperatura wykorzystania ciągłego zależy od zastosowania.

Ceraboard 100 – Produkt zalecany jest do wszelkich zastosowań maksymalnie do temperatury 1260°C oraz wszędzie tam gdzie możliwe jest narażenie na bezpośredni płomień lub gaz o wysokiej temperaturze.

Ceraboard 115 – Produkt posiada jednolitą grubość oraz wytrzymałość na zginanie i ściskanie, zarówno przed jak i po wygrzaniu.
Może być stosowany do maksymalnej temperatury 1400°C.
Idealny jako wyłożenie robocze, odporny na bezpośredni płomień oraz ścieranie pod działaniem gorącego gazu.

CHARAKTERYSTYKA:

 • Stabilność w wysokich temperaturach
 • Niska przewodność cieplna
 • Niski współczynnik akumulacji ciepΠa
 • Sztywność i wysoka spójność umożliwiają obróbkę i cięcie
 • Odporność na nagłe zmiany temperatury
 • Odporność na ścieranie
 • Możliwy bezpośredni kontakt z płomieniem
 • Łatwość użycia

ZASTOSOWANIE:

Te uniwersalne płyty mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie sztywnego, samonośnego, izolacyjnego produktu, który
charakteryzuje się jednoczenie dobrą wytrzymałością na uszkodzenia fizyczne.

 • Przemysł ceramiczny (wyłożenia pieców oraz izolacja wózków)
 • Przemysł szklarski
 • Izolacja kanałów
 • Bariery cieplne ogólnego zastosowania
 • Izolacja wysokotemperaturowa

plyta-ceraboard

 

 

 

 

TOLERANCJA GRUBOŚCI:

• Mniej niż 10mm: +/- 0,5 mm (za wyjątkiem płyty Ceraboard 100: +/- 1mm)
• Od 10 mm do 20 mm: +/- 1mm
• Od 25mm do 50 mm: +/- 2mm
• Powyżej 50 mm: +/- 4mm

 Temperatura klasyfikacyjna  100    115
 °C  1260  1400
 Własności mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotność względna 50 %)
 Kolor  biały/żółtobrązowy  biały/żółtobrązowy
 Gęstość  kg/m3  310**  310
 Wytrzymałość na zginanie  MPa  1.0**  0.9
 Naprężenie ściskające przy 10% deformacji względnej  MPa  0.35  0.3
 Parametry w wysokich temperaturach*
 Strata prażenia po 2 godz. wygrzewania w 800 °C  %  5.5   3.5
 Stały skurcz liniowy (ASTM C-356)
po 24 godzinach wygrzewania izotermicznego
w temperaturze klasyfikacyjnej:
 %  3.0   3.7
 Przewodność cieplna (ASTM C-201)
w średniej temperaturze
 300°C  W/m.K  0.07  0.07
 400°C  W/m.K  0.08  0.08
 600°C  W/m.K  0.11  0.11
 800°C  W/m.K  0.15  0.15
 1000°C  W/m.K 0.20  0.20

* Wartości dla grubości 50mm. **Wartości 330 oraz 1.5 dla grubości poniżej 20m.

Dodaj komentarz