Płyty uszczelkarskie

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne.

Parametry techniczne płyt uszczelkarskich spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, proponujemy płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.
Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

Płyta uszczelkarska AF-153 typ 230

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-153ZASTOSOWANIE:

Niskoparametrowa płyta uszczelkarska zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia. (Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

 dane techniczne:

Materiał: włókna naturalne, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie mieszanki kauczuków NBR, NR i SBR
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-MN13-O
Dopuszczenia/Certyfikaty WRAS
PZH
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa oC 180
Temperatura pracy ciągłej oC 155
Temperatura pracy ciągłej w parze oC 130
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/ mm 0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%
Standardowe wielkości arkusza/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500×3000/ mm 1500×1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość  (+/-  5 %) g/cm3 1,9 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 5 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 10 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 20 DIN 52913
kolor jasnozielona

Płyta uszczelkarska AF-202 typ 212

ZASTOSOWANIE:

Popularna płyta uszczelkarska przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia. (Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)

Materiał: włókno aramidowe KEVLAR®, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBRKEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.
Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O
Maksymalne warunki pracy:
Temperatura chwilowa oC 200
Temperatura pracy ciągłej oC 180
Temperatura pracy ciągłej w parze oC 150
Ciśnienie MPa 4
Wymiary:
Standardowe grubości płyt/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/ mm  0,5; 0,8;
1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
4,0; 5,0; 6,0
+/-  0,1
+/-  10%
+/-  10%
Standardowe wielkości arkusza/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500×3000/ mm 1500×1500 +/-  10,0
Właściwości fizykochemiczne:
gęstość   (+/- 5 %) g/cm3 2,0 DIN 28090-2
wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien  (min.) MPa 6 DIN 52910
ściśliwość (wartość typowa) % 11 ASTM F36
powrót elastyczny  (min.) % 50 ASTM F36
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC/  (min.) MPa 20 DIN 52913
naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC/  (min.) MPa 25 DIN 52913
Przyrost grubości:
olej IRM 903 150oC/5h  (max) % 12 ASTM F146
kolor khaki