Kształtki formowane próżniowo

ksztaltkiKształtki formowane próżniowo, wytwarzane są z wodnych zawiesin włókien ogniotrwałych stabilizowanych tlenkami glinu oraz mieszanym układem oryginalnych oraz nieorganicznych spoiw. Po wyformowaniu kształtki poddane są obróbce termicznej, a także mogą być nanoszone na nie powłoki ochronne. Najczęściej produkowane są kształtki których grubość ścianek wynosi 5-60 mm. Kształtki formowane próżniowo charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, niewielką przewodnością cieplną. Formowanie próżniowe umożliwia wykonanie kształtek o bardzo skomplikowanym kształcie dla wszystkich dziedzin przemysłu.

 

Zastosowanie:

Kształtki produkowane próżniowo stosowane są jako stożki spustowe, zatyczki do pieców, do metali nieżelaznych, kształtki palnikowe, rolki transportowe, rury odciągowe, osłony termopar, rur zbiorniczych, wysokotemperaturowych uszczelek, rynien odlewniczych, mufli piecowych, obramowania podnoszonych kołpaków, kasety do wypalania, naczynia do wytopu [tygle łódki, termosy] itp.

Kształtki dla Przemysłu Odlewniczego – zalety:

Kształtki te przy zetknięciu z ciekłym metalem nie wchodzą w reakcję zarówno ze stopami żelaza i stopami metali kolorowych.

Zastosowanie tego typu izolacji w odlewniach przynosi efekty w postaci:
– oszczędności ciekłego metalu
– oszczędności energii
– poprawy jakości odlewów
– obniżenia strat na brakach
– zwiększenia możliwości skomplikowanych kształtów

Zastosowanie tego typu izolacji w odlewniach przynosi efekty w postaci:
– oszczędności ciekłego metalu
– oszczędności energii
– poprawy jakości odlewów
– obniżenia strat na brakach
– zwiększenia możliwości skomplikowanych kształtów

Kształtki te mogą być stosowane jako izolacja wlewków, nadlewków i układów wlewowych zarówno do staliwa, żeliwa jak i stopów metali kolorowych. Stanowią one bardzo dobrą izolację termiczną, co przy niskiej pojemności cieplnej nie powoduje utraty ciepła przez ciekły metal. Stwarza to korzystne warunki krzepnięcia, tj. opóźnia początek krzepnięcia metalu, wydłuża czas krzepnięcia i długotrwale utrzymuje nadlewy w stanie ciekłym. Skutkiem tego jest prawidłowy przebieg krystalizacji stopu, poprawa mikrostruktury odlewów, zmniejszenie jam usadowych oraz naprężeń cieplnych i strukturalnych w odlewach.

Gatunek ZAMAC PR-2 ZAMAC PR-3
Temperatura klasyfikacyjna 0C 1260 1430
Gęstość pozorna kg/m3 150 , 200 , 260 150 , 200 , 260
Temperatura zastosowania 0C
Długotrwała 1160 1350
Krótkotrwała 1320 1600
Skurczliwość liniowa max 3 % max 3 %
Zawartość części organicznych max 6-7 % wag.
Przewodność cieplna W/ m K 0C
300 0,080 0,085
600 0,115 0,120
800 0,160 0,158
900 0,195 0,192
Analiza chemiczna włókien
Al2O3+ZrO2 min % 47 47 52 52
SiO2 max % 54 54 46 46
Fe2O3 max % 0,3 0,3 0,2 0,2
Na2O+K2O max % 0,5 0,5 0,4 0,4

Izolacyjne otuliny nadlewu

Produkowane z ceramicznych włókien wysokotemperaturowych metodą próżniową. Stosowane w procesie odlewania staliwa, żeliwa metali kolorowych oraz ich stopów.

izolacyjne-otulinyStosując otuliny otrzymujemy efekt w postaci:
– oszczędność ciekłego metalu
– oszczędność energii
– poprawa jakości odlewu
– czas krzepnięcia nadlewu dłuższy od krzepnięcia odlewu nawet do 35%
– zmniejszenie jam usadowych
– poprawny przebieg krystalizacji stopów
– gazoprzepuszczalność
– rozładowanie naprężeń stopów
– wiele innych

Możliwość wykonania elementów o skomplikowanej geometrii kształtów.