Włókna Cerafiber

Cerafiber – włókno ogniotrwałe, wytworzone z elektrycznie stopionego tlenku glinu oraz krzemionki.

Cerachem Fiber – włókno ogniotrwałe, wytworzone z elektrycznie stopionego tlenku glinu, krzemionki oraz tlenku cyrkonu.

Wszystkie gatunki włókna są odporne na działanie chemiczne, z wyjątkiem kwasów fluorowodorowego i fosforowego oraz silnych alkalii.

Włókno ogniotrwałe luzem.

MAKSYMALNA STAŁA TEMPERATURA WYKORZYSTANIA:

Cerafiber®: 1260°C
Cerachem® Fiber: 1425°C

Maksymalna temperatura stosowania ciągłego zależy od zastosowania.

 

DOSTĘPNE GATUNKI:

Cerafiber 10, Cerachem wlokna-ogniotrwale-cerafiberFiber 50  – Nieprzetworzone, długie, nie napylone środkiem poślizgowym włókno. Surowiec do formowania próżniowego.

Cerafiber 11 – Nieprzetworzone, długie, nie napylone środkiem poślizgowym włókno o niskiej zawartości śrutu. Surowiec do produkcji tkanin.

Cerafiber 520, Cerachem Fiber 51  – Długie, napylane środkiem poślizgowym włókno do elastycznego uszczelniania i wypełniania pustych obszarów w konstrukcjach ogniotrwałych.

 

 

 

 

Właściwości:

 • Doskonała trwałość termiczna: odporność na rekrystalizację w wysokich temperaturach
 • Niska przewodność cieplna
 • Doskonała odporność na nagłe zmiany temperatury
 • Wysoka trwałość chemiczna
 • Nie zawiera lepiszczy lub czynników korozyjnych
 • Sprężystość w wysokich temperaturach
 • Niska pojemność cieplna
 • Doskonała absorpcja dźwięków
 • Gęstość pakowana włókna ogniotrwałego luzem może wynosić od 90 – 200 kg/m3, w zależności od siły, zastosowanej przy pakowaniu. Uzyskanie gęstości wyższej niż 200 kg/m3 przy pakowaniu ręcznym jest trudne.

ZASTOSOWANIE:

 • Surowiec do produkcji wyrobów końcowych takich jak płyty, papier, kształtki, przędza itp.
 • Sypkie wypełnienie izolacyjne do złożonych przestrzeni i obszarów gdzie dostęp jest utrudniony
 • Uszczelnienie złącz kompensacyjnych
 • Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji
 • Włókno zbrojeniowe do betonów oraz cementów izolacyjnych
 • Półprodukt dla włókien technicznych

Główne właściwości:

Maksymalna stała temperatura wykorzystania Cerafiber Cerachem Fiber
oC 1260 1425
Własności mierzone w warunkach otoczenia (23oC / wilgotność względna 50%)
Kolor biały biały
Ciężar właściwy kg/dm3 2.65 2.65
Średnica włókna (średnia) micron 3.5 3.5
Eksploatacja w wysokich temperaturach
Pojemność cieplna w:
540oC kJ/kg.K 1.05 1.05
1090oC kJ/kg.K 1.13 1.13
Skład chemiczny:
SiO2 % 56 50.0
AI2O3 % 44 34.9
CaO + MgO % 0.5 0.09
Cr2O3 %
ZrO2 % 15.2
Fe2O3 + TiO2 % 0.15 0.15
Na2O + K2O % 0.10 0.10